Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Bảng mã lỗi hệ thống lạnh VRV Daikin 2


Bảng mã lỗi hệ thống lạnh VRV Daikin 2


  MÃ LỖI
NGUYÊN NHÂN
CÁCH GIẢỈ QUYẾT
P4
Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt Invecter
*       Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt .
        * Lỗi boar Invecter
PJ
Lỗi cài đặt công tắc dàn nóng .
-       * Chưa cài đặt công tắc dàn nóng .
     * Cài dặt công tắc dàn nóng khi thay thế boar dàn nóng .
D0
Cảnh báo thiếu ga
       * Thiếu ga hoặc ngoài ống ga (Lỗi do lỏng về đường ống)
         *  Lỗi do cảm biến nhiệt (R4T,R3T)
           *  Lỗi cảm biến ngoài trời thấp .
         *  Lỗi do dàn nóng .
D2
Thông do điện áp nguồn hoặc bị sai điện áp .
*        Nguồn điện cắt không đều .
        * Lỗi nguồn tức thời .
        * Mất pha.
         * Lỗi boar mạch Invecter .
         * Lỗi boar điều khiển dàn nóng .
        * Lỗi dây ở mạch chính .
        * Lỗi máy nén .
        * Lỗi moto quạt .
        * Lỗi dây truyền tín hiệu .
D3
Lỗi do sự vận hành kiểm tra không được thực hiện .
*       Chạy kiểm tra lại hệ thống .
D4
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng . 
*      Dây dẫn giữa dàn lạnh và dàn nóng ,dàn nóng và dàn  nóng bị đứt , ngắn mạch hoặc dẫn tải (X1,X2)
       *  Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất .
        *  Hệ thống địa chỉ không phù hợp .
         *  Lỗi do dàn lạnh .
        *  Lỗi do dàn nóng .
D5
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và Camera . 
*         Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và Camera .
*     Kiểm tra lại những kết nối dàn lạnh tới đường Camêra .
        * Lỗi do Camera .
        * Lỗi boar dàn lạnh .
        *  Lỗi có thể do dây ra điều khiển .
D7
Lỗi đường truyền do kết nối giữa các dàn nóng . 
*   Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và các dây dẫn điều                khiển C/W .
         *  Kiểm tra dây liên kết giữa dàn nóng với dàn nóng .
        *  Kiểm tra boar mạch dàn nóng .
        *  Lỗi dây giữa điều khiển và COOL/HEAT .
        *  Lỗi giữa điều khiển COOL / HEAT không tương thích .
       *   Địa chỉ không đúng ,dàn nóng và trung tâm điều khiển .
D8
Lỗi đường truyền tín hiệu giữa Camera “M” và “S”
*    Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa Camera chính và            phụ .
        *  Lỗi Boar mạch Camera .
        *  Lỗi Kết nối điều khiển .
D9
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng không cùng một hệ thống .
*     Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu báo trong và báo ngoài          hệ thống .
*      Kiểm tra các van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ            thống
       *  Lỗi boar dàn lạnh của hệ thống .
         *  Lỗi kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng .
DA
Lỗi do vượt quá số luợng dàn lạnh …
*      Kiểm tra lại số luợng dàn lạnh .
      * Lỗi boar dàn nóng .
       * Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh .
       * Không cài đặt lại boar dàn nóng khi cần thiết hay thay  thế .
DC
Trường hợp địa chỉ Camêra không đúng .
*     Kiểm tra lại địa chỉ hệ thống , vị trí lắp đặt  .
DI
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa Camera điều khiển trung tâm và dàn lạnh .
*      Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm .
-        * Lỗi boar điều khiển trung tâm .
        * Lỗi boar dàn lạnh .
        * Lỗi truyền tín hiệu giữa điều khiển và trung tâm .
DT
Hệ thống lạnh chưa được áp dụng không tương thích dây điều khiển /đường ống ga .
*       Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng .
*       Lỗi boar dàn lạnh .
*       Van chặn chưa mở .
         *   Không thực hiện ,chưa kiểm tra hệ thống .
L4
Lỗi nhiệt độ cánh tản biến cảm tăng .
*        Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao .
        *  Lỗi boar mạch .
        *   Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt .
L5
Máy nén biến tần bất thường .
*         Hư cuộn dây máy nén Invecter .
        *  Lỗi khởi động máy nén cao .
        *   Do Invecter bị lỗi .
L6
Lỗi do dòng biến cảm không bình thường .
*         Máy nén In vecter quá cao .
       *  Lỗi boar mạch In vecter .
        *  Máy nén hỏng cuộn dây đo điện , dayy chưa….
       *  Máy nén bị lỗi .
L9
Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần .   
*          Lỗi máy nén Invecter .
         *  Lỗi dây kết nối sai (U,Y, W,R) .
        Thông tin báo chênh lệch áp suất cao và áp suất khởi            động .
       * Van chặn chưa mở .
         Lỗi boar mạch In vecter .
LC
Lỗi do kết nối gữa boar Invecter và boar điều khiển .
*   Lỗi do kết nối giữa boar In vecter và boar điều khiển dàn       nóng .
       * Lỗi boar điều khiển dàn nóng .
       *  Lỗi boar Invecter .
        * Lỗi boar điều khiển .
         * Lỗi quạt invecter .
       * Lỗi nối dây quạt không đúng .
           lỗi máy nén .
         *  Lỗi Moto quạt .

1 nhận xét: